ZASLANIE FINANCIÍ

Zaslanie financií

Nájdite si na našej stránke okienko ÚVV (ústavy).

– skopírujte si IBAN ústavu, v ktorom je vaša osoba umiestnená
– na daný ústav zašlite financie, do poznámky dajte osobné číslo vašej osoby, ak vám ho právnik ešte neposkytol, napíšte do poznámky meno a priezvisko vašej osoby a dátum narodenia.

Každý obvinený MÁ NÁROK A PRÁVO, ktoré mu musí byť poskytnuté a to nákup v ústavnom bufete jedenkrát do týždňa.
Nákupy bývajú vo štvrtok alebo v piatok.
Nákupy sú limitované počtom 3x životné minimum (3×230 Eur),  ktoré vie do mesiaca minúť v ÚVV v bufete.
Spravidla je v každom ústave vyššia cena na jednotlivé potraviny o 20-30%.

Takisto si musí osoba zo svojho konta uhrádzať elektrickú energiu za elektrické spotrebiče, ktoré má v ústave:
-tv
-rádio
-kanvica
-strojček

Keď nemá vaša osoba financie na učte na zaplatenie ďalšieho mesiaca za elektrické spotrebiče, tie mu referent v ústave odoberie a dá mu ich na ďalší mesiac, keď opäť zaplatí za el. energie.

Tento poplatok sa realizuje jedenkrát do mesiaca, spravidla okolo 20. dňa v mesiaci.
Z financií na účte si väznená osoba zabezpečuje aj jednorazovú kontrolu spotrebičov, ktoré mu zabezpečíte do ústavu.

V ďalšom kroku si vie vaša osoba v ústave zo svojho účtu každý víkend dobiť kredit na telefonovanie (po nákupoch,…) kvôli prehľadu o minutých financiách v bufete.
Telefonovanie je veľmi nákladné z pohľadu tarify za služby:
Minúta hovoru je 0,19 Eur / minúta do mobilnej siete, 0,10 Eur / minúta na pevnú linku.

Žiadne produkty v košíku.