VÄZBY A ICH ČLENENIE

Väzby a ich členenie

Väzba – raz začne a musí aj skončiť. Každá väzba má svoje časové vymedzenie. Jedná sa o zložitosť prípadu, teda náročnosť paragrafov a výšky trestu. (odborné vysvetlenie poskytneme podľa jednotlivých otázok k paragrafom)

“A” ÚTEKOVÁ  (STREDNE ŤAŽKÁ VÄZBA)
ste zavretý na cele 24h., z toho máte k dispozícii 1-2.hod vychádzku v uzavretom malom priestore (tzv. dvorci)

– zväčša sa dáva pri obave, že väznená osoba by ušla, skrývala a vyhýbala sa. Z obavy z vysokého trestu alebo pri opakovanom „útekovom“ správaní v minulosti.
– môžete prijímať poštu bez kontroly (PZ-očtk), kontroluje ju váš referent už v ústave.
– môžete voľne telefonovať na 5 telef. čísiel, ktoré uvediete do tlačiva a referent vám ich nahrá do systému. Telefonáty sú nahrávané. Doba volania je 120 minút denne. Minúta hovoru je 0,19 Eur/minúta do mobilnej siete, 0,10 Eur na pevnú linku.
– máte každý mesiac  nárok na návštevu, o ktorú si požiadate v ústave. Zo zákona vám ju majú povoliť.
– máte nárok každé tri mesiace na kontaktnú návštevu, to znamená, s návštevou sa objať, sedieť pri jednom stole bez predelenia sklom.
Návšteva trvá 2 hodiny, na návštevu môže prísť spolu max. 5 osôb, ak má obvinený viac ako 4 neplnoleté deti, toto obmedzenie neplatí pre deti obvineného.


“B” KOLÚZNA
(NAJŤAŽŠIA VÄZBA na psychiku PRE ČLOVEKA V ÚSTAVE A JEHO RODINU VONKU)
Obava pri ovplyvňovaní svedkov, znalcov, poškodených atď.. je to tzv. kolúzne správanie. Ste zavretý na cele 24h., z toho máte k dispozícii 1-2.hod vychádzku v uzavretom malom priestore (tzv. dvorci) Vaša korešpondencia, aj došlá aj vyšlá, ide cez kontrolu – očtk/vášho vyšetrovateľa, ktorý číta každý jeden list.
Každý list trvá 1-2 mesiace, kým príde k adresátovi, nakoľko očtk túto činnosť vykonáva z pravidla 1x za mesiac. Telefonáty a čísla na volanie dávate na schválenie očtk, ktoré väčšinou neschvália, nakoľko ste v kolúznej väzbe (tzv. kvôli ovplyvňovaniu svedkov.) Tak isto vám môže povoliť telefonáty 20 min 2x za mesiac, alebo 20 min 4x za mesiac pod dohľadom očtk, to znamená že vašej rodine cez právnika odkážete, kedy im budete telefonovať, policajt príde do ústavu, kde stojí pri vás na chodbe a počúva telefonát vašej rodine.
Návštevy žiadate o schválenie 5 ľudí, ktorých musíte napísať na žiadanku návštev, ktorá ide na schválenie očtk – teda vášmu vyšetrovateľovi, ktorý niektoré osoby môže vyškrtnúť zo zoznamu, môže návštevu povoliť bez kontroly očtk alebo pod dohľadom očtk. To znamená, že pri vás je vždy očtk keď komunikujete s niekým na návšteve. Návšteva trvá 2 hodiny, na návštevu môže prísť spolu max. 5 osôb, ak má obvinený viac ako 4 neplnoleté deti, toto obmedzenie neplatí pre deti obvineného.


“C” POKRAČOVACIA
(NAJĽAHŠIA VÄZBA na psychiku)
Ste na tzv. oddieli ”otvorenom” režime, čo znamená voľnejší pohyb po chodbe, väčší prístup ku kontaktu s ľuďmi na chodbe – oddieli.

– dáva sa pri obave z pokračovania v trestnom čine.
– môžete prijímať poštu bez kontroly (PZ-očtk), kontroluje ju váš referent u vás v ústave.
– môžete voľne telefonovať na 5 telefónnych čísiel, ktoré uvediete do tlačiva a referent vám ich nahrá do systému. Telefonáty sú nahrávané. Doba volania je 120 minút denne. Minúta hovoru je 0,19 Eur / minúta do mobilnej siete, 0,10 Eur / minúta na pevnú linku.

Máte každý mesiac nárok na návštevu, o ktorú si požiadate v ústave. Zo zákona vám ju majú povoliť. Máte nárok každé tri mesiace na kontaktnú návštevu, to znamená, s návštevou sa objať, sedieť pri jednom stole bez predelenia sklom. Návšteva trvá 2 hodiny, na návštevu môže prísť spolu max. 5 osôb, ak má obvinený viac ako 4 neplnoleté deti, toto obmedzenie neplatí pre deti obvineného.


“E” VYDÁVACIA PRI ZATYKAČI V INEJ KRAJINE.

Žiadne produkty v košíku.