OBVINENÝ

Obvinený

Obvinený je človek, ktorý je umiestnený do ÚVV kvôli pokračovaniu vo vyšetrovaní v jeho prípade.

Umiestnený do ÚVV by mal byť v mieste trvalého bydliska, najčastejšie najbližšie k rodinným príslušníkom, avšak v prípade veľkej skupiny alebo viacerých ľudí v prípade (vo väzbe) môže byť umiestnený kdekoľvek na Slovensku.

Obvinený má nárok na mnoho vecí, avšak ho treba s nimi oboznámiť:
– má nárok na civilné oblečenie, ktoré mu zabezpečuje rodina, ktorá ale musí zabezpečovať pravidelnú obmenu prádla každý týždeň,
  podľa jednotlivých smerníc v ústave.
– má nárok na telefonovanie
– má nárok na nákup (jedenkrát do týždňa)
– má nárok na návštevu (každý mesiac / každý tretí mesiac na kontaktnú návštevu)
– má nárok na športové aktivity (podľa dostupnosti v ústave)

Žiadne produkty v košíku.