KROK PO KROKU

Krok po kroku

“1” Pošlite financie do ústavu, kde máte väznenú osobu. (aspoň 50 Eur na štart). Bez peňažných prostriedkov sa človek v base nepohne nikam, nič mu neschvália (televízor, kanvicu, holiaci strojček, rádio, …)
Takisto nemá človek nárok ísť na nákup do bufetu a zaobstarať si potrebné potraviny, ceruzky, perá, papier, pohľadnice, známky atď.. všetko sa v ÚVV kupuje a je to aj patrične drahšie (oproti realite o 20-30% väčšie ceny)
Podrobnosti nájdete v okienku  Zaslanie financií.

“2” Pošlite vášho právneho zástupcu do ústavu, kde je vaša osoba, aby založili do spisu jeho plnú moc, a vaša osoba mu mohla kedykoľvek telefonovať.

“3” Dobite kredit na telefonovanie vašej osobe (podľa pokynov na stránke). Najlepšie osobe vo väzbe a/c. Kolúzna väzba zväšľa nemá v prvých mesiacoch povolené volania.

“4” Pripravte pre vašu osobu elektrické spotrebiče, podľa pokynov na stránke ktoré mu môžete zabezpečiť do ústavu (za každý spotrebič si osoba vo väzbe musí na vlastné náklady hradiť elektrickú energiu vždy na mesiac dopredu peniazmi, ktoré má na účte v ústave + si musí zaplatiť zo svojho účtu tzv. jednorazovú kontrolu spotrebičov)

“5” Každý obvinený má nárok na civilný odev. Pripravte svojej osobe civilný odev, v ktorom môže byť v ústave (mení sa jedenkrát do týždňa, podľa pravidiel v jednotlivom ústave), avšak toto platí výhradne pre obvinených.

“6” Objednajte vašej osobe dennú tlač. Každý môže prijímať dennú tlač, ktorú mu viete objednať cez jednotlivé printové spoločnosti, ktoré zasielajú dennú /týždennú tlač priamo do ústavu. Je to najrýchlejšie spestrenie väzby, nakoľko sa denná tlač dostane po objednaní do rúk vašej osoby do dvoch dní. V každých novinách je minimálne jedna tajnička alebo sudoku (verte, že aj tí, čo nelúštia tajničky, vo väzbe začnú), majú tam veľa voľného času.

7Posielajte LISTY, stále..! Každý jeden list, ktorý pošlete, či už s textom, fotkou, kresbou od detí, rodiny, poteší tak, ako darček na Vianoce. Je to neopísateľný zážitok, keď vám príde list a čítate informácie o vašich blízkych. Takisto keď ich vidíte na fotkách. Píšte stále, verte, že tým veľmi zamestnáte hlavu vašej osoby vo vnútri. Vaše myšlienky, fotky a všetko, je v tom momente najdôležitejšia informácia pre ľudí vo vnútri.
Obvinený má nárok dvakrát do mesiaca odoslať korešpondenciu na náklady ústavu.
Poštu nemôžu v  ústave kontrolovať, keď ide o poštu medzi obvineným a právnikom, očtk, kanceláriou prezidenta SR, NRSR, úradom vlády, generálnou prokuratúrou, súdom, konzulátom, diplomatickou misiou, organizáciou ochrany ľudských práv.

“8” Balíky/balíčenky: pripravte si osobné veci, ktoré môžete zaslať svojej osobe v balíkovej forme. Väznené osoby majú nárok na tzv. balíčenku. Aké balíky a obsah v nich môžete poslať, si prečítate v informáciách v ďalšom okienku Balíky.

Žiadne produkty v košíku.