BALÍKY

Balíky

“B” – balík osobnej potreby – každé tri mesiace môžete prijať balík tzv. osobnej potreby, kde môžete prijať foto rodiny, farbičky, krížovky, knihy, perá, známky, … (zubná pasta – na povolenie od riaditeľa, a rôzne veci na osobnú potrebu, ale na výnimku na povolenie od riaditeľa ústavu)


“NB” – náukový balík – každé tri mesiace môžete prijať veci na osobné vzdelávanie, učenie (knihy, časopisy, perá, …)


“ŠB” – športový balík – športový balík je balík osobných vecí na športovanie, ktoré vám zašle rodina, aby ste v prípade možnosti mohli navštíviť telocvičňu v ústave, prípadne si zatrénovať vonku v dvorci na vychádzke, prípadne na ihrisku (väzba “C”) na vychádzke.
Na povolenie od riaditeľa/referenta si viete zabezpečiť karimatku na cvičenie jogy, pripadne brušákov na cele, pingpongové rakety alebo rôzne malé náčinie (v každom ústave povoľujú veci podľa vnútorných smerníc – pokynov od riaditeľa).

Žiadne produkty v košíku.